T 059 300 750 toon menu

1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De vennootschappen van de Groep Debaillie (hierna “de vennootschappen” of, elk van hen afzonderlijk, de “vennootschap”) hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruiken of aanwenden worden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 
2. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die de vennootschappen van de Groep Debaillie verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.
In de regel worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de vennootschappen van de Groep Debaillie persoonsgegevens doorgeven aan organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.
 
3. Doel van verwerking
De vennootschappen van de Groep Debaillie verwerken de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe aanbiedingen, e.d.m. van vennootschappen van de Groep Debaillie. Indien een vennootschap voor bovenstaande doeleinden gebruik wil maken van uw gegevens zal dit u op voorhand uitdrukkelijk gevraagd worden door middel van een "opt-in" button. In de informatiemails die de vennootschappen (of één van hen) u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.
De vennootschappen kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 
4. Gebruik van uw e-mailadres
Uw e-mailadres zal gebruikt worden om u reclame toe te sturen mits uw expliciete toestemming. Daarnaast zal uw e-mailadres gebruikt worden om uw vraagstellingen, zoals ingevuld op het contactformulier, te beantwoorden en uw dossier op te volgen.
 
5. Toelating voor verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u aan elke vennootschap van de Groep Debaillie uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als een vennootschap uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, dan zal het u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.
 
6. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U kan uw gegevens opgenomen in de bestanden van de vennootschappen steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen door uw verzoek aan een vennootschap te richten. Adressen van elke vennootschap van Groep Debaillie treft u onder de rubriek Legal Information.

/ Groep Debaillie

Oostendelaan 509

B-8430 Middelkerke

T 059 300 750
F 059 300 751

info@debaillie.com

Openingsuren * :
maandag – vrijdag: 
8:30 - 12:00 & 13:30 - 18:00

zaterdag:
12:00 - 18:00

zon- en feestdagen gesloten
* steeds op afspraak

Contact Ligging op Google Maps Algemene voorwaarden Privacy Policy