T 059 300 750 toon menu

Think Green

Sinds de vorming van de energieprestatieregelgeving, is Groep Debaillie topspeler geworden in milieubewuste projectontwikkeling. Voor ons, zijn optimale prestaties van gebouwen en verantwoordelijkheid voor het milieu essentiële attributen van een kwaliteitsproduct en zijn dan ook bewijzen van ons streven naar perfectie.
Groep Debaillie neemt een alomvattende aanpak voor de verbetering van de ecologische duurzaamheid van zijn activiteiten. We streven er steeds naar toe om voor al onze vastgoedontwikkelingen onder het E-peil te bouwen die van kracht is. Constant zullen we blijven investeren in het ontwerp en de constructie van onze projecten om steeds betere resultaten te bekomen.
We doen dit engagement, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw eigendom zal bijdragen aan een betere welzijn en duurzamere toekomst.