T 059 300 750 toon menu

1. Groep Debaillie (hierna: de “Groep”) vormt geen afzonderlijke juridische entiteit en bestaat uit volgende vennootschappen:
 
Debaillie Promotions nv
Optimismelaan 1 bus 3
B- 1140 Brussel
tel. +32 25 02 21 10
fax + 32 25 03 22 30
info@debaillie.com
www.debaillie.com
RPR: Brussel BTW BE 0454 936 730
 
Prospérité nv
Duinenweg 181
B- 8430 Middelkerke
tel. +32 59 30 07 50
fax + 32 59 30 07 51
info@debaillie.com
www.debaillie.com
RPR: Oostende BTW BE 0423 931 174
 
Promofa nv
Oostendelaan 509
B-8430 Middelkerke
tel. +32 59 30 07 50
fax + 32 59 30 07 51
info@debaillie.com
www.debaillie.com
RPR: Oostende BTW BE 0425 325 697
 
Decova nv
Oostendse Baan 142
B-8470 Gistel
tel. +32 59 30 07 50
fax + 32 59 30 07 51
info@debaillie.com
www.debaillie.com
RPR: Oostende BTW BE 0426 716 460
 
Ghent Promotions bvba
Oostendelaan 509
B- 8430 Middelkerke
tel. +32 59 30 07 50
fax + 32 59 30 07 51
info@debaillie.com
www.debaillie.com
RPR: Oostende BTW BE 0400 046 707
 
Fimo nv
Boslaan 57
B- 8300 Knokke-Heist
tel. +32 59 30 07 50
fax + 32 59 30 07 51
info@debaillie.com
www.debaillie.com
RPR: Brugge BTW BE 0406 532 047
 
Het Groeneveld nv
Gistelsteenweg 549G
B- 8490 Jabbeke
tel. +32 59 30 07 50
fax + 32 59 30 07 51
info@debaillie.com
www.debaillie.com
RPR: Brugge BTW BE 0872 216 971
 
Algemene Bouwonderneming E.J.J. bvba
Gistelsteenweg 549G
B- 8490 Jabbeke
tel. +32 59 30 07 50
fax + 32 59 30 07 51
info@debaillie.com
www.debaillie.com
RPR: Brugge BTW BE 0415 488 513
 
Immodel bvba
Nieuwpoortlaan 29
B- 8434 Middelkerke
tel. +32 59 30 07 50
fax + 32 59 30 07 51
info@debaillie.com
www.debaillie.com
RPR: Oostende BTW BE 0890 599 461
 
2. Elke vennootschap van de Groep handelt steeds in eigen naam en voor eigen rekening, en niet namens noch voor rekening van andere vennootschappen van de Groep, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (in het bijzonder als orgaan van vertegenwoordiging van een andere vennootschap van de Groep of in het kader van een bijzonder mandaat).
 
3. Op alle relaties met een vennootschap van de Groep zijn de algemene voorwaarden (hier te consulteren) van toepassing. Door het gebruik van de website www.debaillie.com verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en met de inhoud ervan akkoord te gaan.
 
4. De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren (een of meer vennootschappen van) de Groep toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Groep de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

/ Groep Debaillie

Oostendelaan 509

B-8430 Middelkerke

T 059 300 750
F 059 300 751

info@debaillie.com

Openingsuren * :
maandag – vrijdag: 
8:30 - 12:00 & 13:30 - 18:00

zaterdag:
12:00 - 18:00

zon- en feestdagen gesloten
* steeds op afspraak

Contact Ligging op Google Maps Algemene voorwaarden Privacy Policy